Opis zawodu

Ministrem właściwym dla zawodu technik usług kosmetycznych jest Minister Edukacji Narodowej.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. rozpoznawać i charakteryzować rodzaj skóry i włosów,
 2. diagnozować oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,
 3. odróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej,
 4. sporządzać i stosować proste środki niezbędne do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 5. charakteryzować skład preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działanie na skórę i organizm,
 6. ustalać rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
 7. wykonywać zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
 8. wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 9. obsługiwać aparaty i urządzenia stosowane w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppoż.,
 10. oceniać jakość wykonanego zabiegu,
 11. udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,
 12. nawiązywać kontakty z klientami,
 13. udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 14. pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii.
 
 • Program nauczania - Technik usług kosmetycznych (TUK) Open or Close

   

  Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych jest realizowane w dwuletnim okresie nauczania w systemie zaocznym. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwa działu
  Podstawy przedsiębiorczości 20 Podstawy przedsiębiorczości
  Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała 88 Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa
  Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu
  Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej
  Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce 90 Podstawy anatomii człowieka
  Zmiany dermatologiczne skóry i przydatków skórnych
  Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka
  Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu 84 Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa
  Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej
  Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce pielęgnacyjnej
  Wizaż w pracy kosmetyczki
  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 38 Ogólne przepisy BHP
  Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
  Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu 152 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu
  Wizaż i zabiegi pielęgnacyjne oka
  Pierwsza pomoc
  Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała 170 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała
  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
  Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci
  Język obcy zawodowy 50 Terminologia medyczna
  Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
  Trening psychologiczny 18 Trening psychologiczny

   

 • Perspektywy zatrudnienia TUK Open or Close

   

  Po uzyskaniu dyplomu zawodowego absolwentka posiada wiedzę w zakresie umożliwiającym pracę zarówno jako stylistka paznokci, kosmetyczka czy wizażystka. Jednak ze względu na szeroką ofertę firm kosmetycznych promujących własne preparaty do zabiegów oraz inne wyroby – wskazane jest uczestnictwo w pokazach organizowanych przez szkołę umożliwiając gromadzenie certyfikatów umiejętności. Takie umocowanie branżowo-produktowe będzie dodatkowym atutem przy staraniu się o pracę lub zakładaniu własnej działalności.

   

  Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych są takie zawody jak: Beautician, Cosmetician, Beauty Therapist

   

  Słuchacze tego kierunku mogą wybrać (w cenie czesnego) program jednego z kursów związanych z urodą jako specjalizację.