Opis zawodu.

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 1. systemów zarządzania bazami danych i programami ERP;
 2. grafiki komputerowej i technik multimedialnych;
 3. eksploatacji sprzętu komputerowego i mobilnego;
 4. administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi;
 5. tworzenia aplikacji internetowych i weryfikacji jakości oprogramowania;
 6. technik drukowania 3D;
 7. robotyki i sterowania urządzeniami zewnętrznymi (drony).
 
 
 
 • Program nauczania - Technik informatyk (TIN) Open or Close

   

  Kształcenie w zawodzie technik informatyk jest realizowane w dwuletnim okresie nauczania w systemie zaocznym. Możliwe jest skrócenie czasu nauki w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwa działu
  Podstawy przedsiębiorczości 20 Podstawy przedsiębiorczości
  Systemy operacyjne 80 Wprowadzenie do systemów operacyjnych
  Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
  Urządzenia techniki komputerowej 55 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym
  Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  Sieci komputerowe 55 Podstawy lokalnych sieci komputerowych
  Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
  Działalność gospodarcza 20 Ogólne przepisy BHP
  Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
  Witryny i aplikacje internetowe 70 Projektowanie witryn internetowych
  Tworzenie witryn internetowych
  Tworzenie aplikacji internetowych
  Systemy baz danych 40 Wprowadzenie do baz danych
  Tworzenie relacyjnej bazy danych
  Język obcy zawodowy 20 Terminologia informatyczna
  Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym

  Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

  80 Montaż oraz modernizacja komputerów osobistych
  Instalacja i konserwacja urządzeń peryferyjnych
  Diagnostyka i naprawa systemów komputerowych
  Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 45 Instalacja i konfiguracja serwera, usługi sieciowe
  Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo
  Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych 55 Projektowanie i montaż okablowania strukturalnego
  Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
  Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
  Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
  Administracja bazami danych 75 Modyfikacja i optymalizacja bazy danych
  Zabezpieczenie bazy danych
  Programowanie aplikacji internetowych 85 Aplikacje wykonywane po stronie klienta
  Aplikacje wykonywane po stronie serwera

   

 • Perspektywy zatrudnienia TIN Open or Close

   

  Technik informatyk może pracować jako projektant, programista, administrator w:

  • specjalistycznych firmach informatycznych,
  • działach obsługi informatycznej małych i dużych przedsiębiorstw,
  • ośrodkach obliczeniowych,
  • firmach z każdej branży mających własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka w działach,
  • firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
  • punktach serwisowych,
  • firmach administrujących sieci komputerowe,
  • informatycznych,
  • sklepach komputerowych,
  • firmach produkujących komputery,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

   

  Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych jest: Computer Technicien, IT Specialist