Zawód technika masażysty jest tak zwanym zawodem medycznym.

Oznacza to, że posiadacz dyplomu zawodowego technik masażysta może podejmować pracę w publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej na stanowiskach medycznych. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata w trybie stacjonarnym.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 1. korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 2. nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem;
 3. wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu;
 4. wyjaśniać wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 5. wykonywać masaż klasyczny w profilaktyce i leczeniu;
 6. wykrywać i usuwać za pomocą masażu segmentarnego zmiany odruchowe w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;
 7. stosować masaż izometryczny i drenaż limfatyczny oraz inne techniki masażu w leczeniu chorych;
 8. wykonywać masaż punktowy;
 9. wykonywać masaż sportowy;
 10. wykonywać masaż kosmetyczny;
 11. popularyzować zachowania prozdrowotne;
 12. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 13. organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 14. postępować zgodnie z zasadami etyki;
 15. stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

Kandydaci do nauki w tym zawodzie winni posiadać następujące cechy psychofizyczne:

 1. zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne;
 2. spostrzegawczość;
 3. cierpliwość;
 4. obowiązkowość, odpowiedzialność;
 5. dokładność;
 6. życzliwość;
 7. poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka;
 8. samodzielność;
 9. dobra sprawność manualna;
 10. dobry stan zdrowia.

 

 • Program nauczania - Technik masażysta (TMA) Open or Close

   

  Kształcenie w zawodzie technik masażysta jest realizowane w dwuletnim okresie nauczania w systemie stacjonarnym-wieczorowym.

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwa działu
  Podstawy przedsiębiorczości 30 Podstawy przedsiębiorczości
  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 60 Ogólne przepisy BHP
  Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
  Język obcy w ochronie zdrowia 45 Terminologia medyczna w pracy masażysty
  Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
  Podstawy psychologii i socjologii 30 Psychologia jako nauka o człowieku
  Elementy socjologii
  Pierwsza pomoc 30 Udzielanie pierwszej pomocy
  Język migowy 45 Niesłyszący i język migowy
  Daktylografia
  Ideografia
  Teoretyczne podstawy masażu 90 Teoretyczne podstawy masażu klasycznego i innych rodzajów masażu
  Stosowanie i dawkowanie masażu w jednostkach chorobowych
  Anatomia z fizjologią 135 Wiadomości wstępne, układ ruchu, powłoka wspólna
  Układy, narządy zmysłów
  Zarys fizjoterapii 60 Elementy kinezyterapii
  Elementy fizykoterapii
  Zagadnienia kliniczne w masażu 105 Promocja zdrowia
  Patologia i jej leczenie
  Trening psychologiczny 30 Trening psychologiczny
  Pracownia masażu 480 Masaż w medycynie
  Masaż w sporcie
  Masaż w kosmetyce i profilaktyce
  Fizjoterapia 60 Podstawowe ćwiczenia kinezyterapeutyczne
  Podstawowe zabiegi fizykoterapeutyczne
  Anatomia topograficzna 30 Lokalizacja palpacyjna
  Ocena struktur człowieka dla potrzeb masażu

   

 • Perspektywy zatrudnienia TMA Open or Close

   

  Posiadacz tytułu zawodowego technik masażysta, po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, może podejmować pracę w:

  • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
  • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;
  • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;
  • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;
  • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;
  • gabinetach odnowy biologicznej;
  • gabinetach kosmetycznych;
  • klubach sportowych.

  Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

   

  Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych jest: Massage Therapist, Masseur