Plan nauczania w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych obejmuje:

 

L.p.

Zajęcia edukacyjne Semestr Razem
 1 2 3 4 5 6   
1 Język polski 20 20 40 37 42 21 180
2 Język obcy nowożytny 15 15 20 20 20 15 105
3 Historia 12 23 35
4 Wiedza o społeczeństwie 15 15
5 Podstawy przedsiębiorczości 20 20
6 Geografia 20 20
7 Biologia 15 15
8 Chemia 15 15
9 Fizyka 20 20
10 Matematyka 20 24 27 30 30 20 151
11 Informatyka 20 20
Przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmiot uzupełniający  
2R Język obcy nowożytny 15 15 15 15 15 15 90
6R Geografia 30 35 45 15 125
12 Historia i społeczeństwo 20 15 35
Razem: 152 152 152 152 152 86 846