Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi (najczęściej są to niemowlęta i dzieci do 5 roku życia). Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka, odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi.


Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy, gry, chodzenie na spacery. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.


Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go, tak aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest również kreatywność, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

 
 • Program nauczania - Opiekunka dziecięca (ODZ) Open or Close

   

  Kształcenie w zawodzie jest realizowane w dwuletnim okresie nauczania w systemie stacjonarnym-wieczorowym.

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwa działu
  Podstawy przedsiębiorczości 30 Podstawy przedsiębiorczości
  Podstawy psychologii i socjologii 30 Zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
  Zagadnienia z socjologii
  Podstawy pedagogiki 30 Podstawy pedagogiki
  Anatomia, fizjologia i patologia 120 Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
  Promocja zdrowia
  Pierwsza pomoc
  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 60 Ogólne przepisy BHP
  Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza
  Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka 300 Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego oraz niepełnosprawnego
  Teoretyczne podstawy wychowania dziecka
  Zasady BHP w pracy z dzieckiem
  Język migowy 30 Niesłyszący i język migowy
  Daktylografia
  Ideografia
  Język obcy zawodowy 30 Terminologia medyczna
  Porozumiewanie się z pacjentem i współpracownikami w języku obcym
  Pielęgnacja i wychowanie dziecka 450 Wykon. zab. pielęgn. wobec dziecka zdrowego
  Wykon. zab. pielęgn. wobec dziecka chorego i niepełn.
  Wspomag. rozwoju psychosmat. dziecka przez literaturę i muzykę
  Wspomag. rozwoju psychosmat. dziecka przez zaj. Platyczno-techniczne
  Trening psychologiczny 18 Trening psychologiczny
  Opieka nad dzieckiem 120 Pielęgnowanie dziecka w placówce opiekuńczej
  Prowadzenie zajęć artystycznych w placówce opiekuńczej
  Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce

   

 • Perspektywy zatrudnienia ODZ Open or Close

   

  Odpowiednie przygotowanie opiekunki dziecięcej gwarantuje zatrudnienie w następujących placówkach i instytucjach:

  • Żłobki
  • Przedszkola
  • Domy małego dziecka
  • Sanatoria
  • Dziecięce oddziały szpitalne
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • Środowisko domowe dziecka (profesjonalna opiekunka dziecięca)
  • Interwencyjne placówki opiekuńcze
  • Rodzinne domy dziecka
  • Pogotowia opiekuńcze

   

  Odpowiednikiem tego zawodu w krajach anglojęzycznych są takie zawody jak: Au-Pair, Babysitter